Bestuur en commissies

Het bestuur bestaat uit negen leden en is voor het seizoen 2024-2025 als volgt vastgesteld.

Ruud Vissers
Voorzitter
Ruben Spruytenburg
Penningmeester

Lid van de commissie sponsoring en fondsenwerving en de activiteitencommissie

Hay van Dosselaar
Secretaris
Paul Hermans
Lid

Wedstrijdsecretaris en ledenadministrateur

John Jelles
Lid

Kantinebeheerder en lid activiteitencommissie

Joep van Leipsig
Lid

Voorzitter van de technische commissie en trainer. Verder lid van de pr-commissie en de (web-)redactie.

Tom Aerts
Lid

Voorzitter van de activiteitencommissie

Arne Reijntjes
Lid

Lid van de technische commissie en van de activiteitencommissie.

Diëgo Frings
Lid

Lid van de kantinecommissie

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de club en komt maandelijks bij elkaar om een en ander te bespreken in een vergadering. Daarnaast geeft het bestuur leiding aan een groot aantal commissies en werkgroepen. Zij verzetten veel werk en maken het bijvoorbeeld mogelijk dat de trainingen gecoördineerd worden, de competitie goed verloopt, er diverse activiteiten geregeld worden en er consumpties genuttigd kunnen worden in de kantine.

Eenmaal per jaar nodigt het bestuur de hele club uit voor de algemene ledenvergadering. Er is een ledenvergadering voor de jeugd met hun ouders/verzorgers en een voor de senioren/recreanten. Dit is de ultieme mogelijkheid voor leden om samen met het bestuur van gedachten te wisselen over allerlei actuele onderwerpen. Het is erg belangrijk om deze bijeenkomsten bij te wonen, zodat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen die de club aangaan. Natuurlijk kun je hier ook vragen stellen aan het bestuur, net zoals gedurende de rest van het jaar.