Contributie

De contributiebedragen tot en met de eerste helft van 2025 zijn als volgt vastgesteld en gelden per jaar:

  • Tot 18 jaar € 150,-
  • Vanaf 18 jaar: € 178,-
  • Steunend lid: € 50,-

Voor competitiespelers is er nog een toeslag.

De contributie wordt halfjaarlijks via automatische incasso of via een nota van de penningmeester vooraf betaald. Bij tussentijdse afmelding is er geen restitutie mogelijk.