Historie

Op woensdagavond, 14 maart 1962, verzamelt zich een groepje tafeltennisliefhebbers in het Patronaat aan de Spoorstraat in Tegelen met het doel een tafeltennisvereniging op te richten. Volgens het verslag van de bijeenkomst maakt de grote opkomst duidelijk dat hier behoefte aan is. Deze oprichtingsvergadering wordt geleid door Hay Steegh, die later ook benoemd wordt als eerste voorzitter van de club. Vrijwel alle aanwezigen worden die avond nog lid en als naam voor de club wordt ‘Tegelse Tafeltennis Club’ gekozen, oftewel T.T.C. De vergadering wordt ook bijgewoond door de de heer Polak, afgevaardigde van de tafeltennisbond en voorzitter van de afdeling Noord-Limburg.

Welkomstbericht van afdeling Noord-Limburg

Op de eerste ledenvergadering, 16 april 1962 in café van Rhee wordt blauw als clubkleur gekozen. In hetzelfde jaar organiseert TTC op 29 september, in samenwerking met de K.A.J. (Katholieke Arbeiders Jeugd),  de open Tegelse Kampioenschappen in zaal Thissen, een toernooi dat, jaren later, zal uitgroeien tot het Tegeltoernooi. In 1964 verruilt TTC het ‘Patronaat’ als sportlocatie voor ‘Zaal Thielens’, tegenwoordig beter bekend als de ‘Vriendenkring’, gelegen op Steyl. Weer een drietal jaren later huisvest TTC zich in onze huidige sportzaal op de Hoogstraat in Tegelen. Een jaar later verhuist TTC naar de gymzaal aan de Lingsweg om drie jaar daarna, in 1971, definitief in te trekken in de sportzaal aan de Hoogstraat.

In 1970 worden de ’Open Tegelse Kampioenschappen’ omgedoopt tot het ‘Tegeltoernooi’, omdat alle deelnemers als herinnering een tegelse Tegel mee naar huis mogen nemen. De eerste editie wordt gespeeld in de sportzaal op de Hoogstraat in Tegelen. Frans van de Laar, speler van het Venlose Blue Star, wint de finale in de hoogste klasse. In 1971 en 1972 wordt het Tegeltoernooi gespeeld in sporthal de Gülick. Vanaf 1973 wordt het toernooi echter niet meer georganiseerd wegens gebrek aan mankracht in de organisatie. Het zou 10 jaar duren voor het toernooi weer op de kaart wordt gezet.

In de jaren 1970 - 1972 gaat het de club niet zo goed. Vooral het ledenaantal en de financiële huishouding blijken problematisch te zijn. Onder leiding van Alex op het Veld, de voorzitter na deze moeilijke jaren, weet het bestuur, samen met de enthousiaste leden, de situatie om te keren. Middels een verbeterd financieel beleid en nieuwe manieren van fondsenwerving  zoals de lottoactie, de luciferactie en latere zegel -en sticker acties wordt de club weer financieel gezond. Het ledenaantal krijgt een flinke injectie, vooral op jeugdig vlak, mede door een goed georganiseerde open dag voor de Tegelse scholieren. Aan het eind van de wederopbouw periode telt TTC weer 58 leden. Op 1 maart 1975 verkijgt de club, bij koninklijk besluit, de goedkeuring van de statuten.

De club groeit en in 1978  wordt de basis gelegd voor een tweetal bijzondere activteiten die, tot op de dag van vandaag, nog altijd actueel zijn. Het zomerkamp voor de jeugd wordt voor het eerst georganiseerd en 1978 is ook het geboorte jaar van ‘Ôs Plenkske’, het clubblad waarin verslag wordt gedaan van het wel en wee van de club. In 1979 telt de vereniging 75 leden en, gezien de explosieve groei van sportverenigingen in Tegelen, blijkt de groei van TTC opmerkelijk te zijn. In 1979 wordt de Technische Commissie  in het leven geroepen. Tot dan toe werden de competitie teams democratisch gekozen, maar wegens ferme onenigheden bij de samenstelling hiervan, besluit het bestuur tot een meer dictatoriale samenstelling. De commissie wordt verantwoordelijk voor het technisch beleid binnen de club, inclusief de teamsamenstelling. In hetzelfde jaar krijgt TTC bezoek uit Engeland. Een aantal leden van de Maidstone Table Tennis Club brengen het weekend van 26 en 27 mei door in Tegelen, opgevangen in diverse TTC-gastgezinnen.  TTC had ook een presentje voor de Engelse bezoekers; de voorzitter, Piet Feyen, sprak daarbij de legendarische worden ‘I hereby give you the Dek Pen’.

In de jaren ’80 van de vorige eeuw groeide TTC gestaag verder, voor het grootste deel onder leiding van Wiek Cremers. Financieel en qua ledenaantal floreert de club en zo was er tijd voor vervaardiging van nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement. Daarnaast komt er voor de jeugd een goed opgezet trainingsplan en wordt TTC beter georganiseerd door de totstandkoming van verschillende commissies met ieder specifieke taken. Er komt een recreantengroep en, door een samenwerkingsverband tussen basisscholen, sportverenigingen, gemeente en rijk, worden kennismakingscursussen georganiseerd voor de scholieren van het basisonderwijs. Dit legt TTC geen windeieren en het aantal leden stijgt tot in de 90.

Krantenknipsel Tegeltoernooi 1982
Krantenknipsel Tegeltoernooi 1982
Krantenknipsel Tegeltoernooi 1982
Krantenknipsel Tegeltoernooi 1982 (Tegelse Courant)
Krantenknipsel Tegeltoernooi 1982 (Tegelse Courant)
Krantenknipsel Tegeltoernooi 1982 (Tegelse Courant)

Ten tijde van het 20-jarig jubileum van club, in 1982, wordt, na een rustperiode van 10 jaar, het Tegeltoernooi weer georganiseerd en het evenement floreerde in de jaren ’80 en begin ‘90. Een nieuwe toernooicommissie weet jaar in jaar uit meer spelers naar de Gülickhal in Tegelen te trekken die vanuit alle windstreken (inclusief deelnemers uit Duitsland en België) komen toegestroomd. Of het feit dat het toernooi samen met de Tegelse kermis wordt georganiseerd hieraan heeft bijgedragen is niet geheel duidelijk. Editie 12 (1990) leverde met 460 deelnemers het grootste deelnemersveld ooit op. Vervolgens volgde het toernooi de landelijke tendens van een afnemend deelnemersveld voor toernooien. Of dit ligt aan het toenemend toernooiaanbod of de verminderende interesse is niet geheel duidelijk, maar in 1994 was het deelnemers veld dusdanig gekrompen dat er werd besloten het toernooi niet door te laten gaan, helaas een doodsteek voor het altijd zo populaire toernooi. In 1997 wordt nog een dappere poging ondernomen, maar ook dat toernooi gaat uiteindelijk niet door.

In jubileumjaar 1987 (25 jaar) vindt TTC een nieuwe sponsor in café ‘de Kievit’ op de Grotestraat in Tegelen. Met behulp van de fondsen van deze sponsor kan TTC, voor het eerst, een volledig tenue aanschaffen voor alle competitiespelers.

In 1988 draagt Wiek Cremers de voorzittershamer over aan Gerard Fokkens. De commissie ‘Pers en Propaganda’ wordt in het leven geroepen, dat later wordt omgedoopt tot de Public Relations (PR) commissie. Na jarenlang te hebben onderhandeld met de gemeente Tegelen over de bouw van een ontmoetingsruimte in de zaal, was het op 3 juni 1990 dan zover; burgemeester Visschers mocht de enorme aanwinst voor TTC officieel openen, die vanaf dat moment de naam ’t Trepke draagt. Mede dankzij de kennismakingscursussen en de goede samenwerking met Stichting ‘School en Sport’, stijgt het aantal jeugdleden naar zevenendertig en het totale ledenaantal komt gedurende dit jaar zelfs kortstondig op honderd te staan, het hoogste aantal dat tot op de dag van vandaag is behaald.

In 1992 haalt TTC een externe trainer naar de club. Voormalig Tegeltoernooi winnaar Arie van der Giesen (TTV Venray) heeft de taak het niveau van de junioren en senioren naar een hoger plan te tillen. Dat dit heeft geleid tot het gewenste effect blijkt uit de resultaten van de competitieteams. Het eerste senioren team, bestaande uit Hay van Dosselaar, Robert Theissen en Jack Brokmann wordt overtuigend kampioen in de promotieklasse en mag in 1994 uitkomen in de landelijke vierde divisie. In datzelfde jaar neemt Rob Holten het voorzittersstokje over van Gerard Fokkens. De sportlocatie komt onder water te staan door een uitgedijde maas, die half Tegelen onder water zet. Later dat jaar heeft TTC een primeur in de afdeling Limburg door als eerste over te gaan tot de aanschaf van blauwe tafeltennistafels. Het oude logo dat gebaseerd was op het tafeltennissymbool van de Olympische Spelen in München in 1974, wordt vervangen door een meer eigentijds design. De kleuren van het nieuwe tenue, wederom mogelijk gemaakt met medewerking van de ‘Kiviet’, zijn afgestemd op het nieuwe logo.

Het eerste team promoveert weer naar de landelijke competitie en komt wekelijks ter sprake op de ‘SLOT’ (Stichting Lokale Omroep Tegelen). Ook het eerste jeugdteam gooit hoge ogen en promoveerde eveneens naar de landelijke klasse (landelijk C). In het eerste seizoen komen ze op het eind 4 punten te kort om naar de landelijk B klasse door te stromen, iets wat nog geen enkel team heeft weten te presteren bij TTC.

Eindelijk, na vele jaren het jojo-effect te hebben meegemaakt, weet het eerste senioren team, in 1999, zich niet alleen te handhaven in de landelijke 4e divisie, maar zelfs kampioen te worden, mede geholpen door het feit dat John Cardinaals (oude bekende en ex-eredivisie speler) aan het team wordt toegevoegd. Samen met de overige teamgenoten, Jack Brokmann, Ron Giesen en Robert Theissen, zorgen zij voor een unieke situatie, daar voor het eerst 3e divisie gespeeld gaat worden.

In 2000 bestaat de NTTB Afdeling Noord Limburg 50 jaar en natuurlijk doet TTC volop mee aan de feestelijkheden. Op sportgebied wordt er door John Jelles en Mark Cremers een unieke prestatie geleverd aangezien ze deel uitmaken van een record poging voor het Guiness Book of Records. Als eerste van 6 koppels weten ze 24 uur ononderbroken tafeltennis te spelen. Het jubileumtoernooi wordt in de Gülick in Tegelen gespeeld en op de feestavond van de bond is TTC ook rijkelijk vertegenwoordigd. Het jaar 2000 kent echter ook een droevige kant wegens het afscheid van stamcafé en oud-sponsor ‘de Kievit’. De nieuwe hoofdsponsor en stamcafé wordt gevonden in café de ‘Aaj Mert’.

In de eerste vijf jaar van het nieuwe millennium vinden er flink wat veranderingen plaats bij TTC. Tijdens het jubileumjaar in 2002 wordt het jeugdkamp succesvol nieuw leven in geblazen. In 2003 stelt het bestuur een rookverbod in ’t Trepke in en kan er nog alleen met consumptiebonnen worden betaald. In hetzelfde jaar vindt de geboorte van de website plaats. In 2004 beschikt TTC over een tweetal meisjesteams, een unieke situatie. Het eerder genoemde Trepke krijgt in 2005 een heel nieuwe make-over onder leiding van Mark Cremers die daarmee in het voetspoor treedt van Wiek Cremers, de eerste beheerder en initiator van de kantine. Rob Holten draagt, na 11 jaar trouwe dienst, de voorzittersrol over aan Rins van Nistelrooy. Gerard Fokkens wordt benoemd tot het eerste erelid van de vereniging. Daarnaast start TTC met het ‘Vriendschappelijk Toernooi’ in 2005, het zelfverklaarde gezelligste toernooi van de afdeling, waarin competitiespelers van TTC het in teamverband samen en tegen spelers van andere verenigingen opnemen. In 2006 wordt gestart met het maandelijks ophalen van oud papier op Steyl, wat TTC financieel de nodige middelen geeft, en wordt het sponsorcontract met de Aaj Mert verlengt. Verder wordt Wiek Cremers benoemd tot erelid en wordt de orginsatiestructuur van de club verder gemoderniseerd.

Het aantal jeugdleden zakt in 2007 tot een schrikbarend aantal van 6. Onder het motto ‘zonder jeugdleden geen voortbestaan van de club’ wordt er door het bestuur hard aan gewerkt om de bekendheid van TTC binnen Tegelen te vergroten. In een tweetal jaren krabbelt het aantal weer op naar 21. In 2008 lanceert TTC een nieuwe, verder gemoderniseerde, website  en ontvangen alle competitiespelers wederom een nieuw tenue, mede mogelijk gemaakt met het ontvangen sponsorgeld.

In 2012 viert TTC haar gouden jubileum, inmiddels hebben alweer 30 jeugdleden de weg naar de club gevonden, en bruist het van de activiteiten. Er wordt een bezoek gebracht aan de WK tafeltennis in Rotterdam, de jeugd gaat op een extra aangekleed zomerkamp, de senioren en recreanten lunchen gezamenlijk op een boot die hen van Tegelen naar Thorn brengt en weer terug, om vervolgens gezellig af te sluiten bij de ‘Aaj Mert’. Een van de hoogtepunten is de (eenmalige) terugkeer van het ‘Tegeltoernooi’, zij het in een aangepaste vorm. De tegeltoernooicommissie in samenwerking met de jubileumcommissie hebben deze keer gekozen voor een teamtoernooi. Tijdens de receptie ontvangen de gebroeders ‘Op ’t Veld’ een cadeau voor hun 50 jarig lidmaatschap (even oud als de club zelf) en worden ook door de NTTB in het zonnetje gezet.

Halverwege 2013 draagt Rins van Nistelrooy de voorzittershamer over aan Mark Cremers, die hiermee in de voetsporen treedt van zijn vader, Wiek Cremers. In hetzelfde jaar maakt ’t Plenkske, het clubblad van TTC, een metamorfose door. Het blad zal niet meer als offline boekje geleverd worden, maar als digitale nieuwsbrief zijn weg vinden naar de leden. De website wordt ook verder gemoderniseerd en lijkt de meest actuele website te zijn van de afdeling Limburg, zeker op het gebied van competitie uitslagen. In 2013 besluit het bestuur dat flessen frisdrank ouderwets zijn en dat vanaf nu deze dranken in blikvorm te koop worden aangeboden. Vanaf mei 2015 stapt TTC over op de plastic bal en in datzelfde jaar ontvangen alle wedstrijdspelers weer een nieuw tenue, mede mogelijk gemaakt door de sponsors. De jeugdgroep slinkt enigszins, maar om goede redenen, aangezien een aantal oudere jeugdleden de overstap naar de senioren maakt. Desondanks treden er nieuwe talenten aan en die leveren het meest opmerkelijke feit van 2015. Het eerste jeugdteam, bestaande uit Arne Reijntjes, Niels Jenniskens en Jules Holtman onder begeleiding van Rins van Nistelrooy, speelt zich naar het kampioenschap in de landelijk C klasse. Met dit resultaat hebben ze recht op een plek in de landelijk B klasse, iets wat geen enkel jeugdteam bij TTC ooit heeft weten te bereiken. Al deze nieuwswaardigheden worden vanaf dit jaar ook gecommuniceerd middels een ontwikkelde Facebook – pagina. Verder benoemd TTC haar 3e erelid, Leo Hauser.

In 2016 lanceert en presenteert het bestuur haar beleidsplan voor de komende vijf jaren, waarin vooral vermeld wordt dat er een nieuwe tafeltennis accommodatie in gebruik genomen zal worden en dat TTC wil groeien naar een ledenaantal van 120. Hiertoe gaat TTC zich, in eerste instantie, meer in het Tegelse straatbeeld tonen om de bekendheid te vergroten.

In 2018 lanceert de webredactie i.s.m. de pr-commissie en het bestuur de compleet vernieuwde website. Het uiterlijk is gemoderniseerd en ook aan de interactie-mogelijkheid met de leden is veel aandacht besteed. Verder leent de site zich nu voor het automatisch genereren van de nieuwsbrief.